Odonata of Korea

                                                         
                                                                                                                                                                            


                                                           Odonata of Korea                  Home                       수서곤충 개요   /   수서곤충 목록    /    자료실   /   게시판   /   Q & A       


 

   물잠자리과

   실잠자리과

   청실잠자리과

   방울실잠자리과

   왕잠자리과

   측범잠자리과

   장수잠자리과

   청동잠자리과

   잔산잠자리과

   잠자리과

   수채 Q&A

 
 

하천의 중류지점에서 본 것입니다. 부탁드립니다.
       
제목: 수채 부탁드립니다.

수채Q&A


사진가: 새벽들

등록일: 2010-05-25 17:27
조회수: 5679 / 추천수: 905


수채0525-1-1==.jpg (60.1 KB)
1   2010-05-25 17:32:43
애네들이 벌써 이렇게 컷군요....
대륙좀잠자리 입니다. 전 아종령 ....즉 종령-> 아종령->전아종령으로 두번 더 탈피 해야 종령이 됩니다.
2 새벽들   2010-05-25 18:30:10 [삭제]
자사님 감사드립니다. 항상 느끼는 것이지만 대단하십니다. 부럽기도 하구요^^ 감사합니다.
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
     
전체   물잠과 (8)   실잠과 (11)   청실과 (9)   방울실과 (1)   왕잠과 (86)   측범과 (48)
    장수과 (14)   독수리과 (0)   청동과 (15)   잔산과 (17)   잠자리과 (88)   수채Q&A (53)
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
잠자리 수채 동정 부탁드립니다
이상희
수채Q&A
h:9728 c:2 v:1245
2008-08-09 21:30
이 수채 이름 좀 알려주세요.
박지훈
수채Q&A
h:8948 c:6 v:1193
2005-10-29 21:20
잠자리유충의 개요

수채Q&A
h:8644 v:1344
2003-12-27 21:57
나비잠자리

수채Q&A
h:8506 c:2 v:1152
2008-08-05 14:56
어떤 유충인지 궁금합니다
이상희
수채Q&A
h:8336 c:5 v:1206
2008-07-30 20:59
물자라의 먹이가 된 실잠자리

수채Q&A
h:7705 c:3 v:1146
2009-05-10 00:09
쇠측범잠자리 수채
들꽃지기
수채Q&A
h:7628 c:2 v:1239
2009-06-26 17:54
긴무늬??

수채Q&A
h:7315 c:4 v:1060
2009-05-12 22:56
이름 좀 부탁드립니다.
새벽들
수채Q&A
h:7114 c:2 v:1140
2009-07-23 18:06
부탁합니다.
새벽들
수채Q&A
h:7005 c:3 v:1009
2009-07-23 18:33
무슨 잠자리 유충인가요?
심인수
수채Q&A
h:6871 c:4 v:990
2009-08-13 08:20
수채 부탁드립니다.
새벽들
수채Q&A
h:6804 c:2 v:1044
2009-07-23 18:07
무슨 잠자리일까요?
새벽들
수채Q&A
h:6462 c:2 v:997
2009-10-02 09:07
마아키측범잠자리(Anisogomphus maacki)

수채Q&A
h:6409 c:2 v:1042
2010-10-23 23:14
누구의 애벌레인가요?
박지환
수채Q&A
h:6266 c:4 v:957
2009-10-18 10:50
측범 우화각문의

수채Q&A
h:5826 c:2 v:975
2010-08-04 20:52
수채 부탁드립니다.
새벽들
수채Q&A
h:5679 c:2 v:905
2010-05-25 17:27
탈피각들

수채Q&A
h:5659 c:5 v:957
2010-05-03 18:18
이름 좀 부탁드립니다.
새벽들
수채Q&A
h:5634 c:2 v:930
2010-04-27 18:09
어리장수잠자리
박지환
수채Q&A
h:5574 c:1 v:867
2016-03-29 20:42
1   2   3  
    
Copyright 1999-2020 Zeroboard / skin by DQ