Odonata of Korea

                                                         
                                                                                                                                                                            


                                                           Odonata of Korea                  Home                       수서곤충 개요   /   수서곤충 목록    /    자료실   /   게시판   /   Q & A       


 

   물잠자리과

   실잠자리과

   청실잠자리과

   방울실잠자리과

   왕잠자리과

   측범잠자리과

   장수잠자리과

   청동잠자리과

   잔산잠자리과

   잠자리과

   수채 Q&A

 
 

1
2
3
수채를 관찰했는데 성충이 어떤 놈인지 궁금합니다.
부탁드립니다.
       
제목: 누구의 애벌레인가요?

수채Q&A


사진가: 박지환

등록일: 2009-10-18 10:50
조회수: 6261 / 추천수: 957


수채2.jpg (141.9 KB)
수채1.jpg (122.9 KB)

More files(1)...
1 김종문   2009-10-18 17:44:24 [삭제]
거의 베스급에 가까운 잠자리 유충이지요... 된장잠자리 유충이고 아래는 밀잠종류입니다. 사진이 너무 깨끗합니다^^*
2   2009-10-19 09:28:50
된장과 밀잠 맞습니다.
3 박지환   2009-10-19 23:23:44
감사합니다. 수채만 보고도 종을 알수 있다니 정말 존경스럽습니다.
다음에 또 부탁드리겠습니다.
4 쭤버쭤버   2009-10-21 12:52:29
밀하고 큰밀은 구분을 어떻게 할까요..ㅡㅜ..괜히 섞어키워서 구분도 못하고..에휴,,ㅜㅜ
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
     
전체   물잠과 (8)   실잠과 (11)   청실과 (9)   방울실과 (1)   왕잠과 (86)   측범과 (48)
    장수과 (14)   독수리과 (0)   청동과 (15)   잔산과 (17)   잠자리과 (88)   수채Q&A (52)
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
잠자리 수채 동정 부탁드립니다
이상희
수채Q&A
h:9709 c:2 v:1241
2008-08-09 21:30
이 수채 이름 좀 알려주세요.
박지훈
수채Q&A
h:8939 c:6 v:1192
2005-10-29 21:20
잠자리유충의 개요

수채Q&A
h:8632 v:1343
2003-12-27 21:57
나비잠자리

수채Q&A
h:8500 c:2 v:1151
2008-08-05 14:56
어떤 유충인지 궁금합니다
이상희
수채Q&A
h:8320 c:5 v:1204
2008-07-30 20:59
물자라의 먹이가 된 실잠자리

수채Q&A
h:7696 c:3 v:1143
2009-05-10 00:09
쇠측범잠자리 수채
들꽃지기
수채Q&A
h:7621 c:2 v:1239
2009-06-26 17:54
긴무늬??

수채Q&A
h:7311 c:4 v:1060
2009-05-12 22:56
이름 좀 부탁드립니다.
새벽들
수채Q&A
h:7110 c:2 v:1139
2009-07-23 18:06
부탁합니다.
새벽들
수채Q&A
h:6997 c:3 v:1009
2009-07-23 18:33
무슨 잠자리 유충인가요?
심인수
수채Q&A
h:6868 c:4 v:990
2009-08-13 08:20
수채 부탁드립니다.
새벽들
수채Q&A
h:6797 c:2 v:1044
2009-07-23 18:07
무슨 잠자리일까요?
새벽들
수채Q&A
h:6453 c:2 v:997
2009-10-02 09:07
마아키측범잠자리(Anisogomphus maacki)

수채Q&A
h:6390 c:2 v:1041
2010-10-23 23:14
누구의 애벌레인가요?
박지환
수채Q&A
h:6261 c:4 v:957
2009-10-18 10:50
측범 우화각문의

수채Q&A
h:5820 c:2 v:974
2010-08-04 20:52
수채 부탁드립니다.
새벽들
수채Q&A
h:5676 c:2 v:904
2010-05-25 17:27
탈피각들

수채Q&A
h:5653 c:5 v:957
2010-05-03 18:18
이름 좀 부탁드립니다.
새벽들
수채Q&A
h:5626 c:2 v:930
2010-04-27 18:09
누구인가요???
장현규
수채Q&A
h:5567 c:5 v:887
2010-02-12 16:39
1   2   3  
    
Copyright 1999-2020 Zeroboard / skin by DQ