Odonata of Korea

                                                         
                                                                                                                                                                            


                                                           Odonata of Korea                  Home                       수서곤충 개요   /   수서곤충 목록    /    자료실   /   게시판   /   Q & A       


 

   물잠자리과

   실잠자리과

   청실잠자리과

   방울실잠자리과

   왕잠자리과

   측범잠자리과

   장수잠자리과

   청동잠자리과

   잔산잠자리과

   잠자리과

   수채 Q&A

 
 

1
2
밑노란으로 추정되는 유충과 함께 올라온 녀석이에요
제눈엔 분명 차이가 있어보이는데
누군지 모르겠네요.
       
제목: 누구일까요?

청동과


사진가: * http://blog.naver.com/idear21

등록일: 2013-05-27 10:06
조회수: 5578 / 추천수: 986


3.jpg (231.9 KB)
4.jpg (145.6 KB)
1   2013-05-27 11:56:32
이녀석은 우화를 실패해서 도감에 못 넣었는데 참북방잠자리로 밝혀짐....
윙드래곤님이 우화에 성공 했음.
잘 키워서 한번 더 확인 해 주길~~
3   2013-05-27 23:20:22
우어어...뜨고 싶어도 절대 마음대로 떠지지 않는 참북방...@_@;;
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
     
전체   물잠과 (8)   실잠과 (11)   청실과 (9)   방울실과 (1)   왕잠과 (85)   측범과 (48)
    장수과 (13)   독수리과 (0)   청동과 (14)   잔산과 (15)   잠자리과 (88)   수채Q&A (52)
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
예상대로...

청동과
h:6488 c:10 v:1209
2011-10-25 23:00
밑노란잠자리(Somatochlora graeseri)

청동과
h:6839 c:1 v:1190
2011-03-01 00:19
[청동잠자리] 탐사지에서 만난 백두산북방 유충 (제목 수정)

청동과
h:6470 c:4 v:1117
2010-10-24 10:00
밑노란 맞나요?
이상욱
청동과
h:5625 c:1 v:1104
2015-05-21 17:55
밑노란잠자리
새벽들
청동과
h:7391 c:2 v:1082
2009-04-19 07:45
참북방잠자리(Somatochlora metallica)

청동과
h:6528 c:1 v:1060
2011-11-05 21:55
제주산 밑노란...

청동과
h:5972 v:1054
2012-05-25 22:18
하나만 올리면 정없으니까...흐흐...

청동과
h:5838 c:2 v:1030
2015-06-05 22:50
누구일까요?

청동과
h:5578 c:3 v:986
2013-05-27 10:06
민통선 둠벙에선 처음으로 이런 놈을 만났습니다
igu_ana
청동과
h:5595 c:2 v:963
2013-12-07 23:43
밑노란이 맞지요?

청동과
h:5315 c:2 v:945
2013-05-27 10:05
제주산 백두산북방은...

청동과
h:5305 c:1 v:943
2013-10-26 17:49
제일 빨리 자라는 아가...

청동과
h:5044 c:1 v:930
2014-02-25 22:39
일반적이지 않은 조합....

청동과
h:4648 v:898
2017-08-03 22:49
1 
  
Copyright 1999-2020 Zeroboard / skin by DQ