Odonata of Korea

                                                         
                                                                                                                                                                            


                                                           Odonata of Korea                  Home                       수서곤충 개요   /   수서곤충 목록    /    자료실   /   게시판   /   Q & A       


 

   물잠자리과

   실잠자리과

   청실잠자리과

   방울실잠자리과

   왕잠자리과

   측범잠자리과

   장수잠자리과

   청동잠자리과

   잔산잠자리과

   잠자리과

   수채 Q&A

 
 

육지산과 차이가 있는지는 잘 모르겠습니다...^_^;;
       
제목: 제주산 밑노란...

청동과


사진가: * http://blog.daum.net/odonatakorea

등록일: 2012-05-25 22:18
조회수: 6062 / 추천수: 1084


DSC_3116_s.jpg (163.8 KB)
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
전체   물잠과 (8)   실잠과 (11)   청실과 (9)   방울실과 (1)   왕잠과 (85)   측범과 (48)
    장수과 (13)   독수리과 (0)   청동과 (14)   잔산과 (15)   잠자리과 (88)   수채Q&A (52)
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
밑노란잠자리
새벽들
청동과
h:7449 c:2 v:1118
2009-04-19 07:45
밑노란잠자리(Somatochlora graeseri)

청동과
h:6947 c:1 v:1226
2011-03-01 00:19
참북방잠자리(Somatochlora metallica)

청동과
h:6634 c:1 v:1097
2011-11-05 21:55
예상대로...

청동과
h:6581 c:10 v:1233
2011-10-25 23:00
[청동잠자리] 탐사지에서 만난 백두산북방 유충 (제목 수정)

청동과
h:6532 c:4 v:1164
2010-10-24 10:00
제주산 밑노란...

청동과
h:6062 v:1084
2012-05-25 22:18
하나만 올리면 정없으니까...흐흐...

청동과
h:5944 c:2 v:1065
2015-06-05 22:50
누구일까요?

청동과
h:5701 c:3 v:1031
2013-05-27 10:06
밑노란 맞나요?
이상욱
청동과
h:5687 c:1 v:1123
2015-05-21 17:55
민통선 둠벙에선 처음으로 이런 놈을 만났습니다
igu_ana
청동과
h:5644 c:2 v:991
2013-12-07 23:43
밑노란이 맞지요?

청동과
h:5430 c:2 v:996
2013-05-27 10:05
제주산 백두산북방은...

청동과
h:5403 c:1 v:990
2013-10-26 17:49
제일 빨리 자라는 아가...

청동과
h:5136 c:1 v:969
2014-02-25 22:39
일반적이지 않은 조합....

청동과
h:4817 v:954
2017-08-03 22:49
1 
  
Copyright 1999-2021 Zeroboard / skin by DQ