Odonata of Korea

                                                         
                                                                                                                                                                            


                                                           Odonata of Korea                  Home                       수서곤충 개요   /   수서곤충 목록    /    자료실   /   게시판   /   Q & A       


 

   물잠자리과

   실잠자리과

   청실잠자리과

   방울실잠자리과

   왕잠자리과

   측범잠자리과

   장수잠자리과

   청동잠자리과

   잔산잠자리과

   잠자리과

   수채 Q&A

 
 

어떤 밀잠자리인지는 정확하게는 모르겠네요
       
제목: 밀잠자리류 수채

잠자리과


사진가: 장서준 * http://https://blog.naver.com/doraji1026

등록일: 2019-07-24 17:30
조회수: 317 / 추천수: 74


수채1.jpg (103.8 KB)
1   2019-08-01 09:30:10
밀잠자리는 일단
체형에 비해 머리 넓이가 두드러지게 좁으면 밀잠자리
넓이가 비슷하면 중간밀, 큰밀잠자리입니다.
등에 가시가 있으면 큰밀잠자리이며, 논두렁이나 졸졸 흐르는 도랑 등 물이 흐르는 곳에 서식하고
중간밀잠자리는 논, 휴경논이나 주변 고인물 등에 서식하므로 형태와 서식지 환경으로 어느정도 구분 가능합니다.
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
     
전체   물잠과 (8)   실잠과 (11)   청실과 (9)   방울실과 (1)   왕잠과 (86)   측범과 (48)
    장수과 (14)   독수리과 (0)   청동과 (15)   잔산과 (16)   잠자리과 (88)   수채Q&A (52)
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
밀잠자리류 수채
장서준
잠자리과
h:317 c:2 v:74
2019-07-24 17:30
동정질문 - 깃동, 들깃동, 흰얼굴좀????
윤성수
잠자리과
h:327 c:2 v:78
2019-07-17 17:40
노란잔산잠자리, Macromia daimoji

잔산과
h:576 v:133
2019-05-08 08:59
왕잠자리 또는 먹줄왕잠자리 유충
박지환
왕잠과
h:2138 c:2 v:450
2018-08-06 01:06
금산에도 있군요...

측범과
h:2161 c:2 v:431
2018-06-06 23:44
일반적이지 않은 조합....

청동과
h:4144 v:800
2017-08-03 22:49
화순에도 있군요...ㅎ

측범과
h:3700 c:1 v:672
2017-05-15 00:24
한성큼 다가온 봄

측범과
h:4402 c:1 v:825
2017-02-15 16:02
어리장수잠자리
박지환
수채Q&A
h:5351 c:1 v:828
2016-03-29 20:42
어리측범잠자리

측범과
h:5039 c:1 v:782
2016-03-25 18:53
동면중...

측범과
h:4923 c:2 v:902
2015-12-19 15:47
겨울준비중...

측범과
h:4684 c:3 v:796
2015-12-02 00:22
개미허리&한국개미허리 서식하천 발견

왕잠과
h:4825 c:4 v:881
2015-11-29 03:46
강원도 횡성

왕잠과
h:4619 c:3 v:818
2015-10-19 03:39
누구의 아가일까요?

왕잠과
h:4414 c:3 v:819
2015-10-06 10:02
boyeria jamjari 추가 서식지

왕잠과
h:4517 c:1 v:785
2015-06-19 21:21
하나만 올리면 정없으니까...흐흐...

청동과
h:5480 c:2 v:972
2015-06-05 22:50
역시...

청실과
h:4946 c:1 v:912
2015-06-05 22:48
우화중인 물잠자리
이상욱
물잠과
h:4744 c:2 v:855
2015-05-21 18:04
밑노란 맞나요?
이상욱
청동과
h:5338 c:1 v:1064
2015-05-21 17:55
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  .. 18   [다음 10개]
    
Copyright 1999-2019 Zeroboard / skin by DQ