Odonata of Korea

                                                         
                                                                                                                                                                            


                                                           Odonata of Korea                  Home                       수서곤충 개요   /   수서곤충 목록    /    자료실   /   게시판   /   Q & A       


 

   물잠자리과

   실잠자리과

   청실잠자리과

   방울실잠자리과

   왕잠자리과

   측범잠자리과

   장수잠자리과

   청동잠자리과

   잔산잠자리과

   잠자리과

   수채 Q&A

 
 

1
2
3
4
5
2018. 7. 31 경기도 포천

작은 웅덩이에 모여 있었습니다.

무슨 왕잠자리 유충 인가요?
       
제목: 왕잠자리 또는 먹줄왕잠자리 유충

왕잠과


사진가: 박지환

등록일: 2018-08-06 01:06
조회수: 1951 / 추천수: 399


180731_광릉_(223).JPG (856.1 KB)
180731_광릉_(227).JPG (1007.0 KB)

More files(3)...
1   2018-08-07 14:48:15
어린 유생으로 일반 왕잠자리 또는 먹줄왕잠자리 입니다.
외관상 종령이 되어야 두 종을 구별할 수 있겠습니다.
이 사진을 보니 유충 사진 보내드린다는 숙제를 잊었군요 ^
몸소 해결 하셨습니다. ^&
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
     
전체   물잠과 (8)   실잠과 (11)   청실과 (9)   방울실과 (1)   왕잠과 (86)   측범과 (48)
    장수과 (14)   독수리과 (0)   청동과 (15)   잔산과 (16)   잠자리과 (88)   수채Q&A (52)
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
밀잠자리류 수채
장서준
잠자리과
h:100 c:2 v:16
2019-07-24 17:30
동정질문 - 깃동, 들깃동, 흰얼굴좀????
윤성수
잠자리과
h:118 c:2 v:18
2019-07-17 17:40
노란잔산잠자리, Macromia daimoji

잔산과
h:409 v:84
2019-05-08 08:59
왕잠자리 또는 먹줄왕잠자리 유충
박지환
왕잠과
h:1951 c:2 v:399
2018-08-06 01:06
금산에도 있군요...

측범과
h:1988 c:2 v:380
2018-06-06 23:44
일반적이지 않은 조합....

청동과
h:3952 v:729
2017-08-03 22:49
화순에도 있군요...ㅎ

측범과
h:3540 c:1 v:619
2017-05-15 00:24
한성큼 다가온 봄

측범과
h:4241 c:1 v:750
2017-02-15 16:02
어리장수잠자리
박지환
수채Q&A
h:5192 c:1 v:767
2016-03-29 20:42
어리측범잠자리

측범과
h:4886 c:1 v:716
2016-03-25 18:53
동면중...

측범과
h:4765 c:2 v:841
2015-12-19 15:47
겨울준비중...

측범과
h:4535 c:3 v:734
2015-12-02 00:22
개미허리&한국개미허리 서식하천 발견

왕잠과
h:4654 c:4 v:817
2015-11-29 03:46
강원도 횡성

왕잠과
h:4455 c:3 v:758
2015-10-19 03:39
누구의 아가일까요?

왕잠과
h:4243 c:3 v:728
2015-10-06 10:02
boyeria jamjari 추가 서식지

왕잠과
h:4347 c:1 v:718
2015-06-19 21:21
하나만 올리면 정없으니까...흐흐...

청동과
h:5323 c:2 v:911
2015-06-05 22:50
역시...

청실과
h:4796 c:1 v:859
2015-06-05 22:48
우화중인 물잠자리
이상욱
물잠과
h:4611 c:2 v:804
2015-05-21 18:04
밑노란 맞나요?
이상욱
청동과
h:5184 c:1 v:997
2015-05-21 17:55
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  .. 18   [다음 10개]
    
Copyright 1999-2019 Zeroboard / skin by DQ