Odonata of Korea

                                                                       

멸종위기종   
기후변화지표종
  
적색목록
  


Home                잠자리의 개요     한국의 잠자리     Check List     수   채     게 시 판     Q & A     방 명 록     수서곤충     생태사진                   Odonatological  society of  Korea       


 

 


1
2
3
4
하천 수량이 줄어 접근이 가능해 잔산잠자리 촬영 기회를 포착했네요
매년 보였었지만 가까이서는 올해 처음입니다.
넉점박이잠자리는 천안시청옆 저류지에 긴무늬왕과 함께 사네요~
       
제목: 광덕 풍서천..


사진가: * http://blog.naver.com/idear21

등록일: 2012-06-18 14:23
조회수: 3653 / 추천수: 729


DSC_0136.jpg (137.3 KB)
DSC_0131-9.jpg (171.5 KB)

More files(2)...
1   2012-06-18 17:06:03
오옷?
2   2012-06-18 22:06:22
오옷?2
3   2012-06-19 09:59:57
물잠자리 수컷의 폭풍전야 사진은 대박 @.@ 사진
5   2012-06-27 18:52:38
사진이 무지 무지하게 좋아졌어요~~~
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
     
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
[양수리] 부채장수잠자리 등

h:3275 c:2 v:577
2012-07-09 03:53
국제잠자리학회의 한국잠자리 연구회 소개

h:3417 c:6 v:597
2012-07-02 17:23
[양수] 06.24 부채장수잠자리

h:3643 c:2 v:646
2012-07-02 06:51
실잠... 마이크로의 세계

h:3416 c:2 v:644
2012-06-26 17:39
마아키측범잠자리

h:3781 c:6 v:687
2012-06-24 22:55
광덕 풍서천..

h:3653 c:5 v:729
2012-06-18 14:23
쇠측범잠자리 (Davidus lunatus)

h:3709 c:1 v:637
2012-06-05 16:47
꼬마잠자리
함박산
h:3340 c:3 v:645
2012-05-29 16:50
긴무늬왕잠자리

h:3518 c:2 v:675
2012-05-25 11:14
잠자리 옛그림

h:3676 c:3 v:596
2012-05-14 12:47
Davidius lunatus

h:3371 c:1 v:654
2012-05-11 14:36
가시측범잠자리

h:3607 c:3 v:633
2012-05-03 23:39
가는실,묵은실잠자리

h:3295 c:1 v:674
2012-04-29 18:49
진정한 시즌 시작!

h:3754 c:4 v:703
2012-04-20 05:39
첫 만남

h:3453 c:3 v:639
2012-04-16 13:37
봄을 노래하는 계곡의 물소리

h:3415 v:731
2012-04-10 09:49
한국의 잠자리 표지

h:4104 c:13 v:705
2012-02-24 18:01
날고싶다...

h:4048 c:1 v:704
2012-01-31 14:17
방울실잠자리

h:3732 v:680
2012-01-20 13:17
물잠자리 Calopteryx japonica

h:3883 v:653
2012-01-16 11:44
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  .. 25   [다음 10개]
      
Copyright 1999-2021 Zeroboard / skin by DQ