Odonata of Korea

                                                                       

멸종위기종   
기후변화지표종
  
적색목록
  


Home                잠자리의 개요     한국의 잠자리     Check List     수   채     게 시 판     Q & A     방 명 록     수서곤충     생태사진                   Odonatological  society of  Korea       


 

 


09년도부터 11년도까지 천안지역(천안경계 안성 포함)에서 사진으로 기록된 잠자리를
한번 기록해봤습니다.
올해 여름 황줄왕잠자리와 긴무늬왕잠자리, 먹줄왕잠자리 암컷 동색형
그리고 작년 대모잠자리 발견이 저에겐 수확이네요..^^;

내년엔 좀 더 공부해서 실잠자리류와 측범류를 좀 더 확인해봐야 겠습니다.
       
제목: 천안지역 잠자리컬렉션..


사진가: * http://blog.naver.com/idear21

등록일: 2011-12-12 10:58
조회수: 3986 / 추천수: 670


천안지~1.JPG (378.2 KB)
1   2011-12-12 20:54:32
뜰채 좀 들고 필드 나가셔서 도깨비왕잠자리유충 좀 잡으세요~~ ㅋㅋㅋ
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
     
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
실잠... 마이크로의 세계

h:3270 c:2 v:586
2012-06-26 17:39
마아키측범잠자리

h:3553 c:6 v:604
2012-06-24 22:55
광덕 풍서천..

h:3460 c:5 v:676
2012-06-18 14:23
쇠측범잠자리 (Davidus lunatus)

h:3553 c:1 v:587
2012-06-05 16:47
꼬마잠자리
함박산
h:3197 c:3 v:590
2012-05-29 16:50
긴무늬왕잠자리

h:3346 c:2 v:622
2012-05-25 11:14
잠자리 옛그림

h:3531 c:3 v:555
2012-05-14 12:47
Davidius lunatus

h:3230 c:1 v:601
2012-05-11 14:36
가시측범잠자리

h:3404 c:3 v:569
2012-05-03 23:39
가는실,묵은실잠자리

h:3111 c:1 v:608
2012-04-29 18:49
진정한 시즌 시작!

h:3558 c:4 v:632
2012-04-20 05:39
첫 만남

h:3302 c:3 v:582
2012-04-16 13:37
봄을 노래하는 계곡의 물소리

h:3262 v:651
2012-04-10 09:49
한국의 잠자리 표지

h:3971 c:13 v:665
2012-02-24 18:01
날고싶다...

h:3916 c:1 v:656
2012-01-31 14:17
방울실잠자리

h:3592 v:627
2012-01-20 13:17
물잠자리 Calopteryx japonica

h:3732 v:590
2012-01-16 11:44
Happy New Year

h:3727 c:18 v:677
2011-12-29 10:59
천안지역 잠자리컬렉션..

h:3986 c:1 v:670
2011-12-12 10:58
Boyeria jamjari sp. nov. (fe)

h:4013 c:6 v:628
2011-11-14 01:39
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  .. 25   [다음 10개]
      
Copyright 1999-2020 Zeroboard / skin by DQ