Odonata of Korea

                                                                       

멸종위기종   
기후변화지표종
  
적색목록
  


Home                잠자리의 개요     한국의 잠자리     Check List     수   채     게 시 판     Q & A     방 명 록     수서곤충     생태사진                   Odonatological  society of  Korea       


 

 


1
2
3
4
하천 수량이 줄어 접근이 가능해 잔산잠자리 촬영 기회를 포착했네요
매년 보였었지만 가까이서는 올해 처음입니다.
넉점박이잠자리는 천안시청옆 저류지에 긴무늬왕과 함께 사네요~
       
제목: 광덕 풍서천..


사진가: * http://blog.naver.com/idear21

등록일: 2012-06-18 14:23
조회수: 3573 / 추천수: 704


DSC_0136.jpg (137.3 KB)
DSC_0131-9.jpg (171.5 KB)

More files(2)...
1   2012-06-18 17:06:03
오옷?
2   2012-06-18 22:06:22
오옷?2
3   2012-06-19 09:59:57
물잠자리 수컷의 폭풍전야 사진은 대박 @.@ 사진
5   2012-06-27 18:52:38
사진이 무지 무지하게 좋아졌어요~~~
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
     
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
노란실잠자리 (Ceriagrion melanurum)

h:3322 c:1 v:642
2013-01-25 14:12
늦은 새해 인사...

h:3416 c:4 v:626
2013-01-01 16:29
새해 복 많이 받으세요.

h:3523 c:5 v:699
2012-12-31 10:01
두점배좀...

h:3358 c:4 v:682
2012-12-02 18:03
잠자리들의 가을이야기

h:3519 c:2 v:684
2012-11-15 13:10
자루측범잠자리 (Burmagomphus collaris)

h:3405 c:2 v:647
2012-11-12 11:11
잘록허리왕잠자리

h:3589 c:2 v:637
2012-10-17 13:16
잘록허리왕잠자리

h:3822 c:6 v:658
2012-10-04 21:15
두점배좀잠자리(Sympetrum fonscolombii)

h:3522 c:5 v:586
2012-10-04 12:32
즐거운 한가위-2012

h:3321 c:1 v:601
2012-09-25 11:02
가을 나들이

h:3251 c:3 v:580
2012-09-09 01:09
검은물잠자리 산란군무

h:3864 c:2 v:769
2012-09-03 19:25
8월 무더위

h:3236 c:1 v:560
2012-08-05 15:22
만주잔산잠자리

h:3614 c:3 v:651
2012-07-30 00:10
채집도구의 변화

h:3537 c:6 v:610
2012-07-30 11:29
안돼~ㅠ_ㅠ

h:3495 c:3 v:597
2012-07-25 01:15
장수잠자리의 산란

h:3404 c:6 v:597
2012-07-20 16:31
어리장수잠자리
호도나무
h:3392 c:9 v:613
2012-07-14 20:36
[양수리] 부채장수잠자리 등

h:3211 c:2 v:557
2012-07-09 03:53
국제잠자리학회의 한국잠자리 연구회 소개

h:3346 c:6 v:574
2012-07-02 17:23
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  .. 25   [다음 10개]
      
Copyright 1999-2021 Zeroboard / skin by DQ