Odonata of Korea

                                                                       

멸종위기종   
기후변화지표종
  
적색목록
  


Home                잠자리의 개요     한국의 잠자리     Check List     수   채     게 시 판     Q & A     방 명 록     수서곤충     생태사진                   Odonatological  society of  Korea       


 

 


원래 지난 주 처음 만났는데 사진으로는 엊그제 처음 한 장 찍힌 개체
       
제목: 첫 만남


사진가: * http://www.jasa.pe.kr

등록일: 2012-04-16 13:37
조회수: 3047 / 추천수: 497


1mmm.jpg (252.7 KB)
1   2012-04-16 23:55:46
어디 뭐가 있나 한참 보다가, 겨우 찾긴 했는데,
뭐죠?
이런게 보이니, 아직 눈이 좋으신듯 합니다.
2   2012-04-17 13:30:11
묵은실 암컷입니다.
앉아 있는거 찾기는 어렵고 사냥하다 앉는 녀석을 쫒아갔지요
3   2012-04-19 09:29:53
한참찾았네요 ㅎㅎ 올해 잠자리가 늦나보군요;;
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
     
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
만주잔산잠자리

h:3282 c:3 v:539
2012-07-30 00:10
채집도구의 변화

h:3209 c:6 v:496
2012-07-30 11:29
안돼~ㅠ_ㅠ

h:3142 c:3 v:483
2012-07-25 01:15
장수잠자리의 산란

h:3058 c:6 v:487
2012-07-20 16:31
어리장수잠자리
호도나무
h:3101 c:9 v:509
2012-07-14 20:36
[양수리] 부채장수잠자리 등

h:2947 c:2 v:462
2012-07-09 03:53
국제잠자리학회의 한국잠자리 연구회 소개

h:3023 c:6 v:472
2012-07-02 17:23
[양수] 06.24 부채장수잠자리

h:3278 c:2 v:505
2012-07-02 06:51
실잠... 마이크로의 세계

h:3050 c:2 v:503
2012-06-26 17:39
마아키측범잠자리

h:3343 c:6 v:526
2012-06-24 22:55
광덕 풍서천..

h:3239 c:5 v:588
2012-06-18 14:23
쇠측범잠자리 (Davidus lunatus)

h:3303 c:1 v:503
2012-06-05 16:47
꼬마잠자리
함박산
h:3002 c:3 v:507
2012-05-29 16:50
긴무늬왕잠자리

h:3121 c:2 v:538
2012-05-25 11:14
잠자리 옛그림

h:3317 c:3 v:471
2012-05-14 12:47
Davidius lunatus

h:2999 c:1 v:523
2012-05-11 14:36
가시측범잠자리

h:3214 c:3 v:495
2012-05-03 23:39
가는실,묵은실잠자리

h:2905 c:1 v:527
2012-04-29 18:49
진정한 시즌 시작!

h:3358 c:4 v:551
2012-04-20 05:39
첫 만남

h:3047 c:3 v:497
2012-04-16 13:37
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  .. 24   [다음 10개]
      
Copyright 1999-2019 Zeroboard / skin by DQ