Odonata of Korea

                                                                       

멸종위기종   
기후변화지표종
  
적색목록
  


Home                잠자리의 개요     한국의 잠자리     Check List     수   채     게 시 판     Q & A     방 명 록     수서곤충     생태사진                   Odonatological  society of  Korea       


 

 


1
2
3
4
5
6
7
8
사육하던 개체가 우화했어요.
2010년에도 기회가 있었는데 유충이 죽어서 3년만에 우화시켰네요 ㅠㅠ
       
제목: 개미허리왕잠자리 우화


사진가: * http://blog.naver.com/wingdragon3

등록일: 2013-06-21 22:32
조회수: 3392 / 추천수: 560


IMG_1799.JPG (132.8 KB)
IMG_1806.JPG (143.4 KB)

More files(6)...
1   2013-06-24 16:26:18
하천 왕잠의 위용 그대로군요.
참 무던히도 애쓴 종 입니다.^^
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
     
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
한국의 잠자리 생태도감 네이버 지식 백과 등재

h:3302 c:2 v:550
2013-07-13 09:38
노란측범과 하나잠자리

h:3303 c:1 v:558
2013-08-08 15:45
장수잠자리의 산란

h:3303 c:6 v:569
2012-07-20 16:31
제주도

h:3304 c:2 v:555
2013-10-29 15:51
첫 만남

h:3313 c:3 v:583
2012-04-16 13:37
긴 ~~ 기다림 그리고 탐사

h:3325 c:2 v:457
2014-07-18 13:33
어리장수잠자리
호도나무
h:3326 c:9 v:591
2012-07-14 20:36
별박이왕잠자리 교미 외2

h:3335 c:3 v:541
2013-09-24 13:16
자루측범잠자리 (Burmagomphus collaris)

h:3339 c:2 v:622
2012-11-12 11:11
긴무늬왕잠자리

h:3357 c:2 v:623
2012-05-25 11:14
묵은실잠자리의 겨울나기(Winter Damselfly of Sympecma paedisca)

h:3370 c:2 v:474
2016-01-22 11:21
안돼~ㅠ_ㅠ

h:3392 c:3 v:562
2012-07-25 01:15
개미허리왕잠자리 우화

h:3392 c:1 v:560
2013-06-21 22:32
가시측범잠자리

h:3414 c:3 v:571
2012-05-03 23:39
잠자리들의 가을이야기

h:3458 c:2 v:651
2012-11-15 13:10
채집도구의 변화

h:3459 c:6 v:577
2012-07-30 11:29
새해 복 많이 받으세요.

h:3464 c:5 v:666
2012-12-31 10:01
두점배좀잠자리(Sympetrum fonscolombii)

h:3467 c:5 v:569
2012-10-04 12:32
광덕 풍서천..

h:3473 c:5 v:677
2012-06-18 14:23
잘록허리왕잠자리

h:3480 c:2 v:591
2012-10-17 13:16
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  .. 25   [다음 10개]
      
Copyright 1999-2020 Zeroboard / skin by DQ