Odonata of Korea

                                                                       

멸종위기종   
기후변화지표종
  
적색목록
  


Home                잠자리의 개요     한국의 잠자리     Check List     수   채     게 시 판     Q & A     방 명 록     수서곤충     생태사진                   Odonatological  society of  Korea       


 

 


1
2
3
4
어렵군요
       
제목: 큰무늬왕잠자리와 한라별왕잠자리


사진가: 테러리스트

등록일: 2013-07-04 19:02
조회수: 3380 / 추천수: 551


DSC_4209.jpg (152.2 KB)
DSC_4207.jpg (210.5 KB)

More files(2)...
1   2013-07-04 21:59:52
호~~
드디어 이 생뚱맞은 한라별도 등장 성공이네~~
가슴이 유난히 발달해서 아마도 비행력이 다른 종과 비교될 듯.
짝 짝 짝
2   2013-07-05 10:03:15
멋집니다 멋져! 짝짝짝!
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
     
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
국제잠자리학회의 한국잠자리 연구회 소개

h:3174 c:6 v:532
2012-07-02 17:23
가을 나들이

h:3118 c:3 v:534
2012-09-09 01:09
봄잠자리

h:2955 c:1 v:534
2013-04-29 13:34
식물생태보감

h:3084 c:1 v:534
2014-01-17 10:15
꼬마잠자리, Nannophya pygmaea

h:2964 c:1 v:534
2016-07-07 17:07
Sympetrum fonscolombei(두점배좀잠자리)

h:4357 c:2 v:535
2009-10-30 16:09
제주도

h:3179 c:2 v:536
2013-10-29 15:51
노란측범과 하나잠자리

h:3206 c:1 v:539
2013-08-08 15:45
Gynacanta japonica-잘록허리비행 스틸샷 & 동영상

h:4454 c:12 v:539
2009-11-24 19:57
어리장수의 산란(Sieboldius albadae)

h:4220 c:3 v:540
2009-08-11 09:41
안돼~ㅠ_ㅠ

h:3280 c:3 v:543
2012-07-25 01:15
새노란실잠자리의 섭식

h:3089 c:2 v:543
2016-08-02 09:42
가시측범잠자리 나와요~

h:4240 c:11 v:544
2010-04-21 09:08
잠자리와 곤충의 시각기

h:5103 v:544
2014-11-29 10:03
Nannophya pygmaea

h:4182 c:6 v:545
2009-06-09 09:55
의처증.

h:3110 c:2 v:545
2013-05-24 11:23
봄잠자리들

h:3711 c:2 v:546
2011-05-16 12:03
동네 잠자리..

h:2829 c:4 v:546
2013-05-06 12:30
개미허리왕잠자리 우화

h:3301 c:1 v:547
2013-06-21 22:32
고추잠자리..;;

h:4046 c:7 v:548
2010-06-26 00:16
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  .. 24   [다음 10개]
      
Copyright 1999-2019 Zeroboard / skin by DQ