Odonata of Korea

                                                                       

멸종위기종   
기후변화지표종
  
적색목록
  


Home                잠자리의 개요     한국의 잠자리     Check List     수   채     게 시 판     Q & A     방 명 록     수서곤충     생태사진                   Odonatological  society of  Korea       


 

 


1
2
3
4
작년보다 흠좀무 빠르네요..
그냥 대강 상황파악하러 간 연못에 이런..언저리 단체 우화라니..우화마치고 날아가는 녀석도
수두룩하고..
저녁에 들린 황줄 연못엔...가시측범이 또 단체로...우화부전으로 사체도 좀 쌓여있고..
저 잠자리 사체는 중간밀로 보이는데..맞는지 모르겠심요..

       
제목: 봄잠자리 시자악~


사진가: * http://blog.naver.com/idear21

등록일: 2014-04-15 13:56
조회수: 3124 / 추천수: 425


DSC_1322.jpg (93.8 KB)
DSC_1296.jpg (101.6 KB)

More files(2)...
1   2014-04-15 15:59:57
아흐~~~~
역시 잠자리 시즌의 시작은 뭐니 뭐니 해도 언저리로부터~~~~
언저리의 황홀한 비행이 기대되네
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
     
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
동네저수지탐사

h:3089 c:1 v:417
2014-06-23 17:30
확인도 끝...

h:2769 c:2 v:595
2014-06-18 00:24
어리측범잠자리의 잔치

h:3202 c:2 v:469
2014-06-01 19:03
아시아실잠자리(Ischnura asiatica)

h:2968 c:1 v:454
2014-05-20 17:45
묵은실잠자리(Sympecma paedisca)

h:2857 c:1 v:471
2014-05-16 10:21
5월초에 꼬마잠자리라....;;

h:2625 c:1 v:419
2014-05-09 17:21
언저리잠자리와 대모잠자리

h:2688 c:3 v:405
2014-04-30 13:38
Coenagrion johanssoni(참실잠자리)

h:2661 v:421
2014-04-26 22:35
4월

h:2647 v:436
2014-04-26 21:59
흑천

h:2818 c:1 v:445
2014-04-20 18:47
봄잠자리 시자악~

h:3124 c:1 v:425
2014-04-15 13:56
시간이 흐르면

h:2731 c:3 v:406
2014-04-08 17:12
제주에서....

h:8927 c:10 v:1155
2005-09-05 10:49
이승모박사님과 저...

h:6550 c:8 v:830
2005-10-18 09:06
휴일 나들이

h:5927 c:5 v:799
2006-05-22 11:03
겨울의 비밀

h:6091 c:8 v:770
2005-12-09 15:32
괴산의 꼬마잠자리

h:7716 c:11 v:946
2005-06-23 18:08
식물생태보감

h:3125 c:1 v:545
2014-01-17 10:15
황등색실잠자리

h:6111 c:2 v:863
2005-06-20 15:37
새해 복 많이 받으세요. Season's greetings 2014

h:2946 v:560
2013-12-27 10:48
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  .. 24   [다음 10개]
      
Copyright 1999-2019 Zeroboard / skin by DQ