Odonata of Korea

                                                                       

멸종위기종   
기후변화지표종
  
적색목록
  


Home                잠자리의 개요     한국의 잠자리     Check List     수   채     게 시 판     Q & A     방 명 록     수서곤충     생태사진                   Odonatological  society of  Korea       


 

 


1
2
3
4
작년보다 흠좀무 빠르네요..
그냥 대강 상황파악하러 간 연못에 이런..언저리 단체 우화라니..우화마치고 날아가는 녀석도
수두룩하고..
저녁에 들린 황줄 연못엔...가시측범이 또 단체로...우화부전으로 사체도 좀 쌓여있고..
저 잠자리 사체는 중간밀로 보이는데..맞는지 모르겠심요..

       
제목: 봄잠자리 시자악~


사진가: * http://blog.naver.com/idear21

등록일: 2014-04-15 13:56
조회수: 3911 / 추천수: 670


DSC_1322.jpg (93.8 KB)
DSC_1296.jpg (101.6 KB)

More files(2)...
1   2014-04-15 15:59:57
아흐~~~~
역시 잠자리 시즌의 시작은 뭐니 뭐니 해도 언저리로부터~~~~
언저리의 황홀한 비행이 기대되네
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
     
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
한라별왕잠자리

h:4398 c:20 v:662
2014-07-25 14:29
가을의 전령사

h:4837 c:1 v:664
2009-09-30 10:58
킬러의 날개짓 잠자리

h:4132 c:4 v:664
2015-08-04 10:46
어리측범잠자리

h:3545 c:1 v:666
2016-05-18 20:07
흑천

h:3590 c:1 v:670
2014-04-20 18:47
봄잠자리 시자악~

h:3911 c:1 v:670
2014-04-15 13:56
묵은실잠자리(Sympecma paedisca)

h:3592 c:1 v:672
2014-05-16 10:21
한국개미허리왕잠자리(Boyeria jamjari Jung, 2011)

h:4217 c:1 v:674
2018-01-04 15:19
왕잠자리의 가동구

h:3471 v:679
2017-02-22 14:29
황줄왕잠자리의 산란 Polycanthagyna melanictera

h:3960 c:3 v:680
2016-02-05 13:20
[홍천] 측범잠자리

h:2970 c:2 v:682
2017-08-26 14:14
Sympetrum pedemontanum elatum

h:4730 c:3 v:683
2009-08-05 16:37
노란측범잠자리

h:3883 c:2 v:685
2014-07-04 22:13
흰얼굴좀잠자리(Sympetrum kunckeli)

h:3701 c:1 v:686
2015-11-04 17:39
참북방잠자리

h:3268 c:6 v:688
2017-09-06 13:51
2012년 출간 한국의 잠자리 도감 네이버 써비스

h:4761 v:690
2015-02-06 14:23
Paracercion plagiosum 큰등줄실잠자리

h:4699 c:5 v:693
2010-06-10 10:17
묵은실잠자리의 겨울나기(Winter Damselfly of Sympecma paedisca)

h:4132 c:2 v:696
2016-01-22 11:21
노란배측범잠자리

h:3701 c:2 v:697
2017-09-17 00:36
실잠자리

h:2963 v:701
2017-07-28 11:18
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  .. 26   [다음 10개]
      
Copyright 1999-2023 Zeroboard / skin by DQ