Odonata of Korea

                                                                       

멸종위기종   
기후변화지표종
  
적색목록
  


Home                잠자리의 개요     한국의 잠자리     Check List     수   채     게 시 판     Q & A     방 명 록     수서곤충     생태사진                   Odonatological  society of  Korea       


 

 


1
2


옆가슴 앞쪽 무늬가 날개쪽에서 내려오는 작은 선이 있습니다.
성숙한 수컷의 얼굴은 우유빛 처럼 담백 합니다...^^
       
제목: 흰얼굴좀잠자리


사진가: * http://jasa.pe.kr

등록일: 2005-10-07 16:07
조회수: 6677 / 추천수: 861


1kunDSC_8969.jpg (57.7 KB)
1kunall.jpg (200.4 KB)
1 선현덕   2005-10-07 19:55:25
사진 정말 좋아요...
2 한서   2005-10-11 18:17:07 [삭제]
우와잠자리때닷
3 하서   2005-10-11 18:17:44 [삭제]
반짝이
4 선민 짱   2007-05-09 18:50:40 [삭제]
흰 얼굴 백인 같다.
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
     
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
날개띠잠자리

h:6228 v:893
2003-02-26 16:34
잠찾사의 사람들

h:6184 c:8 v:889
2008-06-12 09:48
북방실잠자리

h:5851 c:12 v:886
2006-07-06 10:35
거제도에서

h:6325 c:6 v:884
2007-08-30 14:42
자연과 생태

h:5835 c:1 v:882
2008-01-09 09:10
두점박이의 산란비행

h:7728 c:8 v:880
2005-09-13 11:03
올해의 히트작

h:8310 c:9 v:880
2005-08-25 10:05
어리부채장수잠자리

h:7550 c:4 v:880
2005-07-01 17:40
산란비행

h:7720 c:7 v:871
2005-10-21 10:08
만추(滿秋)

h:6015 c:2 v:870
2007-10-29 13:30
된장잠자리

h:5768 c:9 v:867
2008-08-12 21:04
자연과 생태

h:6000 c:2 v:865
2007-09-07 11:05
coming soon

h:5843 c:12 v:865
2007-04-09 22:31
비행기

h:6331 v:864
2003-04-01 16:14
쇠측범잠자리(Davidius lunatus)

h:5741 c:2 v:863
2007-05-09 10:41
넉점박이잠자리

h:5818 c:2 v:863
2006-06-19 13:05
먹줄왕의 비행

h:6023 v:861
2006-03-17 10:48
흰얼굴좀잠자리

h:6677 c:4 v:861
2005-10-07 16:07
이승모박사님과 저...

h:6699 c:8 v:860
2005-10-18 09:06
어리측범잠자리

h:6504 c:2 v:860
2005-06-02 10:13
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  .. 25   [다음 10개]
      
Copyright 1999-2020 Zeroboard / skin by DQ