Odonata of Korea

                                                                       

멸종위기종   
기후변화지표종
  
적색목록
  


Home                잠자리의 개요     한국의 잠자리     Check List     수   채     게 시 판     Q & A     방 명 록     수서곤충     생태사진                   Odonatological  society of  Korea       


 

 


1
2
3
잠자리시즌을 알리는 녀석중 하나지요. 언저리잠자리입니다.
다시금 출사를 할려니.... 귀찮니즘이...발동하지만, 쉬엄쉬엄, 이따금씩 출사를 다녀볼려고 합니다. ^^

Ps: 준호씨 반가웠습니다. 필드에서 만나는게 오랜만이라...^^
       
제목: 언저리....


사진가:

등록일: 2017-05-12 08:49
조회수: 2418 / 추천수: 447


DSC_4156_s.JPG (310.3 KB)
DSC_4167_s.JPG (304.5 KB)

More files(1)...
1   2017-05-13 01:13:43
성충관찰하러 다니시나 봐요 ^^
2   2017-05-15 12:57:41
대모에 측범류와 물잠자리까지~~~~~~
한창 봄잠자리들의 향연이 벌어지고 있네
3   2017-05-15 21:14:02
역시 사진이 달라요 ^^;; 우연히 뵙게되어 영광이였습니다 ^^;;
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
     
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
푸른아시아실잠자리

h:2692 c:1 v:409
2014-09-21 22:11
잠자리 우화각

h:2979 c:3 v:413
2015-06-15 13:18
환경의 날 표창

h:2247 c:10 v:416
2017-06-07 16:07
언저리잠자리와 대모잠자리

h:2742 c:3 v:418
2014-04-30 13:38
흰얼굴좀잠자리(Sympetrum kunckeli)

h:3044 v:419
2014-12-03 15:58
시간이 흐르면

h:2806 c:3 v:420
2014-04-08 17:12
방울실잠자리의 교미

h:3006 v:420
2014-11-19 13:18
새노란실잠자리(Ceriagrion auranticum)

h:3057 c:2 v:421
2015-09-02 14:31
Happy new Year!!

h:2992 v:426
2014-12-31 08:40
남색이마잠자리(Brachydiplax chalybea flavovittata)

h:3876 c:3 v:427
2015-08-26 15:21
꼬마잠자리(Nannophya pygmaea)

h:2964 v:430
2014-09-26 10:57
동네저수지탐사

h:3168 c:1 v:431
2014-06-23 17:30
날개띠좀잠자리 Sympetrum pedemontanum

h:2801 v:432
2014-09-03 17:18
Coenagrion johanssoni(참실잠자리)

h:2730 v:435
2014-04-26 22:35
5월초에 꼬마잠자리라....;;

h:2671 c:1 v:436
2014-05-09 17:21
봄잠자리 시자악~

h:3195 c:1 v:439
2014-04-15 13:56
두점배좀잠자리

h:2778 c:3 v:440
2014-09-12 23:14
새해 복 많이 받으세요!

h:3208 c:2 v:445
2015-12-31 09:47
청실잠자리(Lestes sponsa)

h:3252 c:3 v:447
2015-02-26 14:12
황줄왕잠자리의 산란 Polycanthagyna melanictera

h:3233 c:3 v:447
2016-02-05 13:20
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  .. 25   [다음 10개]
      
Copyright 1999-2020 Zeroboard / skin by DQ