Odonata of Korea

                                                                       

멸종위기종   
기후변화지표종
  
적색목록
  


Home                잠자리의 개요     한국의 잠자리     Check List     수   채     게 시 판     Q & A     방 명 록     수서곤충     생태사진                   Odonatological  society of  Korea       


 

 


풀잠자리과의 뿔잠자리입니다..
종의 분류상 잠자리와는 다른 곤충입니다..
       
제목: 뿔잠자리..


사진가: * http://jasa.pe.kr

등록일: 2002-11-26 11:04
조회수: 7806 / 추천수: 1170


DSC8600.jpg (104.2 KB)
1 이우주   2004-10-14 10:03:20 [삭제]
뿔난거같군
2 김경찬   2004-10-14 10:08:23 [삭제]
구구
3 이우주   2004-10-14 10:17:49 [삭제]
다른거 해주세요요요요요용.......
4 박지영   2004-10-22 18:44:36 [삭제]
저 잡고 싶어요
난 그런거 처음봐요
ㅋㅋ^*^
5 박준민   2005-08-20 22:34:17 [삭제]
조금 모양이 이상하네 머리에 왠 더듬이??? 그리고 꼬리 맨 뒤쪽은 오동통하게 부 풀어올랐지. 히안하네!!..큐ㅋ
6 나맹나ㅓ ㅁ   2005-10-27 11:13:26 [삭제]
시발놈
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
     
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
묵은 실잠자리

h:6598 c:2 v:1130
2003-03-19 16:54
잠자리카드

h:6719 v:1145
2003-03-17 12:49
자연과 소년

h:6612 c:1 v:1061
2003-03-13 12:03
시냇물과 고추좀

h:6456 v:1207
2003-03-07 18:03
날개띠잠자리

h:6859 v:1211
2003-02-26 16:34
그이의 얼굴

h:6970 v:1178
2003-02-13 22:24
대륙좀잠자리

h:8932 v:1588
2003-01-29 13:10
호수와 실잠자리

h:9199 v:1780
2003-01-18 14:46
두점박이좀잠자리

h:8310 v:1530
2002-12-26 17:01
날개띠잠자리

h:8841 v:1547
2002-12-16 12:57
물잠자리

h:8558 v:1566
2002-12-11 14:48
뿔잠자리..

h:7806 c:6 v:1170
2002-11-26 11:04
고추좀잠자리

h:10336 c:1 v:1677
2002-11-14 22:24
어리부채장수잠자리

h:10612 c:1 v:1655
2002-11-09 15:12
LIFE.

h:9670 c:7 v:1474
2002-11-02 17:25
마지막 잎새

h:10933 c:2 v:1927
2002-10-27 21:45
만추(滿秋)

h:8231 c:5 v:1473
2002-10-21 11:52
낙동강과 잠자리

h:8470 c:19 v:1464
2002-10-14 13:51
[이전 10개]   1  .. 21   22   23   24   25 
    
Copyright 1999-2022 Zeroboard / skin by DQ