Odonata of Korea

                                                                       

멸종위기종   
기후변화지표종
  
적색목록
  


Home                잠자리의 개요     한국의 잠자리     Check List     수   채     게 시 판     Q & A     방 명 록     수서곤충     생태사진                   Odonatological  society of  Korea       


 

 


풀잠자리과의 뿔잠자리입니다..
종의 분류상 잠자리와는 다른 곤충입니다..
       
제목: 뿔잠자리..


사진가: * http://jasa.pe.kr

등록일: 2002-11-26 11:04
조회수: 6871 / 추천수: 867


DSC8600.jpg (104.2 KB)
1 이우주   2004-10-14 10:03:20 [삭제]
뿔난거같군
2 김경찬   2004-10-14 10:08:23 [삭제]
구구
3 이우주   2004-10-14 10:17:49 [삭제]
다른거 해주세요요요요요용.......
4 박지영   2004-10-22 18:44:36 [삭제]
저 잡고 싶어요
난 그런거 처음봐요
ㅋㅋ^*^
5 박준민   2005-08-20 22:34:17 [삭제]
조금 모양이 이상하네 머리에 왠 더듬이??? 그리고 꼬리 맨 뒤쪽은 오동통하게 부 풀어올랐지. 히안하네!!..큐ㅋ
6 나맹나ㅓ ㅁ   2005-10-27 11:13:26 [삭제]
시발놈
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
     
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
자연과 소년

h:5697 c:1 v:748
2003-03-13 12:03
시냇물과 고추좀

h:5472 v:869
2003-03-07 18:03
날개띠잠자리

h:5889 v:800
2003-02-26 16:34
그이의 얼굴

h:6062 v:885
2003-02-13 22:24
도시와 잠자리

h:6795 v:1007
2003-02-10 23:22
대륙좀잠자리

h:7815 v:1138
2003-01-29 13:10
호수와 실잠자리

h:8058 v:1320
2003-01-18 14:46
두점박이좀잠자리

h:7197 v:1086
2002-12-26 17:01
날개띠잠자리

h:7683 v:1095
2002-12-16 12:57
물잠자리

h:7436 v:1138
2002-12-11 14:48
뿔잠자리..

h:6871 c:6 v:867
2002-11-26 11:04
고추좀잠자리

h:9175 c:1 v:1240
2002-11-14 22:24
어리부채장수잠자리

h:9489 c:1 v:1255
2002-11-09 15:12
LIFE.

h:8589 c:7 v:1064
2002-11-02 17:25
마지막 잎새

h:9798 c:2 v:1360
2002-10-27 21:45
만추(滿秋)

h:7159 c:5 v:934
2002-10-21 11:52
낙동강과 잠자리

h:7344 c:19 v:893
2002-10-14 13:51
[이전 10개]   1  .. 21   22   23   24 
    
Copyright 1999-2019 Zeroboard / skin by DQ