Odonata of Korea

                                                                       

멸종위기종   
기후변화지표종
  
적색목록
  


Home                잠자리의 개요     한국의 잠자리     Check List     수   채     게 시 판     Q & A     방 명 록     수서곤충     생태사진                   Odonatological  society of  Korea       


 

 


곤충의 눈에 맻히는 상을 이미지화 한 것입니다.
2007년 한국의 잠자리 생태도감에 실린 이미지입니다.
수많은 낱눈이 각각 시각기능 역할을 하는 것을 알 수 있습니다.

http://terms.naver.com/imageDetail.nhn?docId=1923073&imageUrl=http%3A%2F%2Fdbscthumb.phinf.naver.net%2F2347_000_1%2F20130205153040348_HHJM0LF4B.jpg%2Fia11_22_i6.jpg%3Ftype%3Dm4500_4500_fst%26wm%3DN&categoryId=46691&mode=simple|&query=&authorId=&authorId=
       
제목: 잠자리와 곤충의 시각기


사진가: * http://www.jasa.pe.kr

등록일: 2014-11-29 10:03
조회수: 9787 / 추천수: 1272


eye.jpg (602.5 KB)
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
시냇물과 고추좀

h:6796 v:1276
2003-03-07 18:03
잘록허리왕잠자리 (Gynacantha japonica)

h:7754 c:3 v:1275
2007-11-12 15:18
잠자리와 곤충의 시각기

h:9787 v:1272
2014-11-29 10:03
잠자리 가족..2

h:6731 c:8 v:1270
2007-07-07 11:40
뿔잠자리..

h:8208 c:6 v:1248
2002-11-26 11:04
그이의 얼굴

h:7332 v:1243
2003-02-13 22:24
애기두점깃동...

h:7945 c:4 v:1240
2004-10-19 10:49
괴산의 꼬마잠자리

h:8716 c:11 v:1235
2005-06-23 18:08
잠자리카드

h:7176 v:1210
2003-03-17 12:49
묵은 실잠자리

h:7034 c:2 v:1208
2003-03-19 16:54
한국의 실잠자리들

h:7261 c:4 v:1207
2007-12-13 18:08
어리장수잠자리

h:6626 c:3 v:1203
2006-06-22 18:08
꼬마동생.. 스페셜컬렉션~

h:6694 c:7 v:1199
2007-08-08 01:08
아직도 보이는

h:8651 c:1 v:1190
2005-11-02 17:47
이잠자리는 무엇일까요?
남상애
h:8589 c:24 v:1184
2005-07-29 20:47
쇠측범잠자리

h:6637 c:1 v:1163
2004-04-24 22:41
왕잠행님.

h:6664 c:9 v:1160
2007-07-25 23:52
조금만 더 가까이 다가갔으면....

h:6909 c:6 v:1149
2007-07-23 09:06
애기좀잠자리(Sympetrum parvulum)

h:7525 c:2 v:1147
2007-10-22 11:10
황등색실잠자리

h:7181 c:2 v:1144
2005-06-20 15:37
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  .. 26   [다음 10개]
      
Copyright 1999-2024 Zeroboard / skin by DQ