Odonata of Korea

                                                                       

멸종위기종   
기후변화지표종
  
적색목록
  


Home                잠자리의 개요     한국의 잠자리     Check List     수   채     게 시 판     Q & A     방 명 록     수서곤충     생태사진                   Odonatological  society of  Korea       


 

 


풀잠자리과의 뿔잠자리입니다..
종의 분류상 잠자리와는 다른 곤충입니다..
       
제목: 뿔잠자리..


사진가: * http://jasa.pe.kr

등록일: 2002-11-26 11:04
조회수: 7353 / 추천수: 1000


DSC8600.jpg (104.2 KB)
1 이우주   2004-10-14 10:03:20 [삭제]
뿔난거같군
2 김경찬   2004-10-14 10:08:23 [삭제]
구구
3 이우주   2004-10-14 10:17:49 [삭제]
다른거 해주세요요요요요용.......
4 박지영   2004-10-22 18:44:36 [삭제]
저 잡고 싶어요
난 그런거 처음봐요
ㅋㅋ^*^
5 박준민   2005-08-20 22:34:17 [삭제]
조금 모양이 이상하네 머리에 왠 더듬이??? 그리고 꼬리 맨 뒤쪽은 오동통하게 부 풀어올랐지. 히안하네!!..큐ㅋ
6 나맹나ㅓ ㅁ   2005-10-27 11:13:26 [삭제]
시발놈
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
     
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
만추(滿秋)

h:7701 c:5 v:1190
2002-10-21 11:52
어리부채장수잠자리

h:7696 c:4 v:936
2005-07-01 17:40
장수잠자리

h:7468 c:10 v:846
2005-07-19 12:00
뿔잠자리..

h:7353 c:6 v:1000
2002-11-26 11:04
어리부채장수잠자리

h:7350 c:9 v:819
2004-06-12 10:42
winter meeting

h:7245 c:5 v:1132
2007-11-26 16:17
잘록허리왕잠자리 (Gynacantha japonica)

h:7130 c:3 v:1066
2007-11-12 15:18
애기두점깃동...

h:7084 c:4 v:950
2004-10-19 10:49
저무는 가을의 냇가에서

h:7080 c:7 v:798
2003-11-06 10:29
왕실잠자리의사랑

h:6988 c:3 v:960
2003-01-08 21:26
애기좀잠자리(Sympetrum parvulum)

h:6971 c:2 v:994
2007-10-22 11:10
滿秋

h:6944 c:9 v:785
2003-10-23 18:10
날개띠 무리..

h:6915 c:7 v:1100
2003-11-12 10:03
L-angelina

h:6890 c:5 v:1179
2006-03-29 11:45
이승모박사님과 저...

h:6822 c:8 v:912
2005-10-18 09:06
흰얼굴좀잠자리

h:6798 c:4 v:915
2005-10-07 16:07
참실잠자리

h:6795 c:2 v:1159
2006-03-15 11:42
한국의 실잠자리들

h:6717 c:4 v:1036
2007-12-13 18:08
여름좀잠자리

h:6714 v:1129
2006-04-14 16:57
밀잠자리붙이

h:6711 c:3 v:845
2003-06-09 10:27
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  .. 25   [다음 10개]
      
Copyright 1999-2021 Zeroboard / skin by DQ