Odonata of Korea

                                                                       

멸종위기종   
기후변화지표종
  
적색목록
  


Home                잠자리의 개요     한국의 잠자리     Check List     수   채     게 시 판     Q & A     방 명 록     수서곤충     생태사진                   Odonatological  society of  Korea       


 

 


한여름이  되어야 보이기 때문에 여름좀잠자리.....
제1측봉선이 굵고 날개가 유리처럼 투명합니다.
암컷의 날개는 기부쪽에 황색이 옅게 보입니다.
       
제목: 여름좀잠자리


사진가: * http://jasa.pe.kr

등록일: 2006-04-14 16:57
조회수: 6601 / 추천수: 1082


1darwinDSC_6514.jpg (84.5 KB)
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
만추(滿秋)

h:7556 c:5 v:1107
2002-10-21 11:52
장수잠자리

h:7364 c:10 v:820
2005-07-19 12:00
잠자리와 곤충의 시각기

h:7328 v:719
2014-11-29 10:03
어리부채장수잠자리

h:7261 c:9 v:792
2004-06-12 10:42
뿔잠자리..

h:7237 c:6 v:956
2002-11-26 11:04
winter meeting

h:7145 c:5 v:1092
2007-11-26 16:17
잘록허리왕잠자리 (Gynacantha japonica)

h:7043 c:3 v:1025
2007-11-12 15:18
애기두점깃동...

h:6974 c:4 v:920
2004-10-19 10:49
저무는 가을의 냇가에서

h:6974 c:7 v:764
2003-11-06 10:29
왕실잠자리의사랑

h:6884 c:3 v:929
2003-01-08 21:26
애기좀잠자리(Sympetrum parvulum)

h:6875 c:2 v:959
2007-10-22 11:10
滿秋

h:6849 c:9 v:755
2003-10-23 18:10
날개띠 무리..

h:6806 c:7 v:1057
2003-11-12 10:03
L-angelina

h:6788 c:5 v:1136
2006-03-29 11:45
이승모박사님과 저...

h:6728 c:8 v:878
2005-10-18 09:06
흰얼굴좀잠자리

h:6705 c:4 v:876
2005-10-07 16:07
참실잠자리

h:6690 c:2 v:1112
2006-03-15 11:42
한국의 실잠자리들

h:6627 c:4 v:998
2007-12-13 18:08
큰밀잠자리

h:6610 c:11 v:743
2005-07-20 14:07
밀잠자리붙이

h:6604 c:3 v:802
2003-06-09 10:27
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  .. 25   [다음 10개]
      
Copyright 1999-2021 Zeroboard / skin by DQ