Odonata of Korea

                                                                       

멸종위기종   
기후변화지표종
  
적색목록
  


Home                잠자리의 개요     한국의 잠자리     Check List     수   채     게 시 판     Q & A     방 명 록     수서곤충     생태사진                   Odonatological  society of  Korea       


 

 


1
2


옆가슴 앞쪽 무늬가 날개쪽에서 내려오는 작은 선이 있습니다.
성숙한 수컷의 얼굴은 우유빛 처럼 담백 합니다...^^
       
제목: 흰얼굴좀잠자리


사진가: * http://jasa.pe.kr

등록일: 2005-10-07 16:07
조회수: 6557 / 추천수: 853


1kunDSC_8969.jpg (57.7 KB)
1kunall.jpg (200.4 KB)
1 선현덕   2005-10-07 19:55:25
사진 정말 좋아요...
2 한서   2005-10-11 18:17:07 [삭제]
우와잠자리때닷
3 하서   2005-10-11 18:17:44 [삭제]
반짝이
4 선민 짱   2007-05-09 18:50:40 [삭제]
흰 얼굴 백인 같다.
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
     
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
만추(滿秋)

h:7322 c:5 v:1006
2002-10-21 11:52
장수잠자리

h:7181 c:10 v:777
2005-07-19 12:00
어리부채장수잠자리

h:7118 c:9 v:759
2004-06-12 10:42
뿔잠자리..

h:7057 c:6 v:934
2002-11-26 11:04
도시와 잠자리

h:7001 v:1087
2003-02-10 23:22
winter meeting

h:6973 c:5 v:1054
2007-11-26 16:17
잘록허리왕잠자리 (Gynacantha japonica)

h:6890 c:3 v:977
2007-11-12 15:18
저무는 가을의 냇가에서

h:6819 c:7 v:734
2003-11-06 10:29
애기두점깃동...

h:6777 c:4 v:879
2004-10-19 10:49
애기좀잠자리(Sympetrum parvulum)

h:6744 c:2 v:938
2007-10-22 11:10
왕실잠자리의사랑

h:6733 c:3 v:889
2003-01-08 21:26
滿秋

h:6700 c:9 v:726
2003-10-23 18:10
날개띠 무리..

h:6647 c:7 v:1016
2003-11-12 10:03
L-angelina

h:6623 c:5 v:1097
2006-03-29 11:45
이승모박사님과 저...

h:6567 c:8 v:834
2005-10-18 09:06
흰얼굴좀잠자리

h:6557 c:4 v:853
2005-10-07 16:07
참실잠자리

h:6528 c:2 v:1062
2006-03-15 11:42
한국의 실잠자리들

h:6484 c:4 v:964
2007-12-13 18:08
큰밀잠자리

h:6470 c:11 v:717
2005-07-20 14:07
밀잠자리붙이

h:6449 c:3 v:757
2003-06-09 10:27
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  .. 25   [다음 10개]
      
Copyright 1999-2019 Zeroboard / skin by DQ