Odonata of Korea

                                                                       

멸종위기종   
기후변화지표종
  
적색목록
  


Home                잠자리의 개요     한국의 잠자리     Check List     수   채     게 시 판     Q & A     방 명 록     수서곤충     생태사진                   Odonatological  society of  Korea       


 

 


1
2
3
4
5
6
7
먹줄,밀,중간밀은 아직 경계심이 심한지 휙휙 날아가더라고요.. 대모잠자리는 눈치백단에 초고속 제트기였구요..;;(작년에 만났던 동네 대모는 안그렇던데..ㅠ)

서식지별로 시기차이가 많이나네요 같인종인데 어디는 안나오고 어디는 완전성숙하고요..;;
       
제목: 봄잠자리들


사진가:

등록일: 2011-05-16 12:03
조회수: 4305 / 추천수: 741


DSC_0292.JPG (111.6 KB)
DSC_0047.JPG (36.1 KB)

More files(5)...
1   2011-05-16 12:38:33
많이 보시구 오셨네요 ^^
2   2011-05-16 17:11:34
봄 잠자리 시리즈이고 어려운 언저리 비행샷이네
언저리는 앉은 것을 찍어야 득잠(득도수준) 임
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
     
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
별박이왕잠자리 교미 외2

h:3990 c:3 v:754
2013-09-24 13:16
드디어 윗동네도 보이기 시작하네요. ^^

h:4794 c:11 v:754
2010-05-02 17:38
노란허리잠자리 (Pseudothemis zonata )

h:3764 c:1 v:751
2013-06-07 13:48
새해 복 많이 받으세요. Season's greetings 2014

h:3596 v:750
2013-12-27 10:48
식물생태보감

h:3765 c:1 v:749
2014-01-17 10:15
두점배좀잠자리(Sympetrum fonscolombii)

h:4047 c:5 v:749
2012-10-04 12:32
날개잠자리 암놈

h:4787 c:7 v:747
2009-09-23 22:14
긴꼬리고추잠자리

h:4776 c:2 v:745
2009-10-15 22:04
개미허리왕잠자리 우화

h:4019 c:1 v:743
2013-06-21 22:32
같은 포즈들 .......^^

h:4942 c:11 v:743
2010-03-31 20:59
봄잠자리들

h:4305 c:2 v:741
2011-05-16 12:03
봄잠자리

h:3646 c:1 v:738
2013-04-29 13:34
가을 나들이

h:3749 c:3 v:738
2012-09-09 01:09
노란배측범잠자리의 보호종 지정(IUCN EN등급)

h:4867 c:5 v:735
2016-03-14 12:59
Ophiogomphus obscurus

h:4777 c:8 v:734
2009-06-23 18:14
Nannophya pygmaea

h:4813 c:6 v:731
2009-06-09 09:55
꼬마잠자리(Nannophya pygmaea)

h:3742 v:730
2013-06-13 13:07
국제잠자리학회의 한국잠자리 연구회 소개

h:3883 c:6 v:730
2012-07-02 17:23
가을입니다.

h:3033 v:729
2017-09-01 17:23
측범잠자리 (Ophiogomphus obscurus )

h:3774 c:1 v:728
2013-07-29 16:25
[이전 10개]   1  .. 11   12   13   14   15   16   17   18   19   20  .. 25   [다음 10개]
      
Copyright 1999-2022 Zeroboard / skin by DQ