Odonata of Korea

                                                                       

멸종위기종   
기후변화지표종
  
적색목록
  


Home                잠자리의 개요     한국의 잠자리     Check List     수   채     게 시 판     Q & A     방 명 록     수서곤충     생태사진                   Odonatological  society of  Korea       


 

 


1
2
3
4
5
6
7
먹줄,밀,중간밀은 아직 경계심이 심한지 휙휙 날아가더라고요.. 대모잠자리는 눈치백단에 초고속 제트기였구요..;;(작년에 만났던 동네 대모는 안그렇던데..ㅠ)

서식지별로 시기차이가 많이나네요 같인종인데 어디는 안나오고 어디는 완전성숙하고요..;;
       
제목: 봄잠자리들


사진가:

등록일: 2011-05-16 12:03
조회수: 4345 / 추천수: 749


DSC_0292.JPG (111.6 KB)
DSC_0047.JPG (36.1 KB)

More files(5)...
1   2011-05-16 12:38:33
많이 보시구 오셨네요 ^^
2   2011-05-16 17:11:34
봄 잠자리 시리즈이고 어려운 언저리 비행샷이네
언저리는 앉은 것을 찍어야 득잠(득도수준) 임
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
     
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
장수의 산란

h:4575 c:4 v:855
2011-08-25 00:22
Aeshna mixta
김준철
h:4741 c:7 v:827
2011-08-24 00:39
측범잠자리의 습성

h:4903 c:6 v:847
2011-08-10 14:57
Ceriagrion auranticum

h:4621 c:1 v:845
2011-08-08 16:10
산잠자리 비행샷

h:4769 c:2 v:855
2011-08-02 22:49
흰얼굴좀잠자리

h:4526 c:2 v:849
2011-07-30 20:04
Ophiogomphus obscurus

h:4655 c:9 v:832
2011-07-21 17:04
만주잔산잠자리 비행샷

h:4990 c:3 v:902
2011-07-18 23:12
어리부채장수잠자리
호도나무
h:4762 c:6 v:927
2011-06-21 16:52
Macromia daimoji 노란잔산잠자리
테러리스트
h:4677 c:8 v:819
2011-06-09 16:15
Paracercion sieboldii 왕등줄실잠자리

h:4425 c:3 v:832
2011-06-03 21:57
Deielia phaon

h:4676 c:7 v:794
2011-05-27 11:40
Paracercion melanotum

h:4601 c:1 v:863
2011-05-23 14:46
Shaogomphus postocularis 어리측범잠자리

h:4587 c:2 v:839
2011-05-17 19:07
봄잠자리들

h:4345 c:2 v:749
2011-05-16 12:03
나도 잠자리

h:4798 c:4 v:821
2011-05-06 18:07
넉점박이잠자리

h:4535 c:7 v:823
2011-05-01 23:45
천안의 긴무늬왕잠자리

h:5009 c:12 v:846
2011-04-22 14:25
참실잠자리,아시아실잠자리

h:4509 c:4 v:817
2011-04-19 16:54
Macromia daimoji

h:4863 c:6 v:835
2011-04-06 11:08
[이전 10개]   1  .. 11   12   13   14   15   16   17   18   19   20  .. 25   [다음 10개]
      
Copyright 1999-2023 Zeroboard / skin by DQ