Odonata of Korea

                                                                       

멸종위기종   
기후변화지표종
  
적색목록
  


Home                잠자리의 개요     한국의 잠자리     Check List     수   채     게 시 판     Q & A     방 명 록     수서곤충     생태사진                   Odonatological  society of  Korea       


 

 


1
2


검은물잠자리의 산란군무입니다^^;
       
제목: 검은물잠자리 산란군무


사진가: * http://blog.naver.com/wingdragon3

등록일: 2012-09-03 19:25
조회수: 3782 / 추천수: 735


크기변환_크기변환_IMG_5452.JPG (246.5 KB)
크기변환_크기변환_IMG_5454.JPG (230.8 KB)
1   2012-09-04 11:47:07
뗏장 군무산란이군요.
이런것 보면 즐겁습니다.
2   2012-09-04 20:56:56
상한 날개도 보이네요.
강렬한 사진 같습니다.
부럽습니다.
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
     
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
영종도에서

h:5932 c:8 v:733
2005-11-29 09:48
노란측범잠자리

h:5975 c:7 v:731
2006-06-26 12:48
산잠자리(Epophthalmia elegans)

h:5014 c:4 v:730
2010-08-05 20:59
Copera tokyoensis

h:4136 c:1 v:729
2011-10-17 15:57
Gynacantha japonica 잘록허리왕잠자리 산란및 비행...

h:5315 c:6 v:729
2008-10-14 11:46
가을이야....

h:5233 c:5 v:728
2008-10-16 18:06
요즘 잠자리

h:5975 c:4 v:727
2006-08-11 09:31
물잠자리

h:5992 c:1 v:727
2004-05-03 10:24
滿秋

h:6799 c:9 v:726
2003-10-23 18:10
언저리잠자리

h:6257 c:1 v:725
2003-05-13 17:01
춤추는 된장의 차량위의 산란

h:6203 c:1 v:724
2004-08-07 10:10
된장잠자리가....

h:6297 c:18 v:723
2004-04-25 21:48
어리부채장수잠자리

h:5309 c:7 v:722
2008-06-10 03:33
잠자리동충하초

h:5653 c:4 v:720
2005-04-01 15:42
불가사의...

h:5995 c:8 v:719
2004-05-27 10:47
새해 복 많이 받으세요

h:4981 c:1 v:718
2009-01-03 22:10
큰밀잠자리

h:6572 c:11 v:718
2005-07-20 14:07
왕잠자리~

h:4870 c:1 v:717
2009-05-31 19:09
Boyeria maclachlani

h:5444 c:5 v:717
2008-10-29 10:30
개미허리왕잠자리

h:5878 c:10 v:717
2006-10-02 15:07
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  .. 25   [다음 10개]
      
Copyright 1999-2020 Zeroboard / skin by DQ