Odonata of Korea

                                                                       

멸종위기종   
기후변화지표종
  
적색목록
  


Home                잠자리의 개요     한국의 잠자리     Check List     수   채     게 시 판     Q & A     방 명 록     수서곤충     생태사진                   Odonatological  society of  Korea       


 

 


1
2
3
4
산에만 너무 다녔더니 저지대를 잊고 살았네요..
아침 일찍 30분정도 돌아보니..
이제 긴무의왕잠자리도 나오네요..
어리밀잠자리는 벌써 활발한 활동을..
노란허리도 나오고..
실잠자리는 북방아시아실과 등줄실이 맞죠?
       
제목: 긴무늬왕잠자리


사진가: * http://blog.naver.com/idear21

등록일: 2012-05-25 11:14
조회수: 3358 / 추천수: 623


DSC_0094.jpg (96.1 KB)
DSC_0106.jpg (133.3 KB)

More files(2)...
1   2012-05-25 13:13:02
실잠은 아시아실과 왕실잠자리임~~
2 함박산   2012-05-29 22:13:31
우화직후 모습이 곱습니다.
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
     
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
가는실,묵은실잠자리

h:3122 c:1 v:609
2012-04-29 18:49
한국잠자리 그림 검색 도감

h:1891 c:4 v:609
2018-02-23 12:58
사진을 그림으로.....^^

h:4223 c:5 v:610
2011-02-01 11:13
확인도 끝...

h:2860 c:2 v:610
2014-06-18 00:24
두점배좀잠자리 암컷

h:3182 c:6 v:610
2013-06-09 21:26
아쉬웠던 순간들.... ^^

h:4918 c:7 v:613
2010-03-05 20:46
겨울곤충

h:4515 c:2 v:615
2009-01-18 12:48
노란실잠자리 (Ceriagrion melanurum)

h:3263 c:1 v:615
2013-01-25 14:12
강원도 하천

h:4756 c:3 v:616
2009-04-05 14:46
꼬마잠자리

h:4250 c:3 v:617
2010-07-07 22:24
날개띠좀잠자리

h:4320 c:2 v:619
2010-09-26 22:45
뜻밖의 수확

h:3135 c:1 v:620
2013-06-26 15:33
들깃동잠자리

h:3876 c:5 v:621
2011-09-16 00:21
자태가 멋진.. 어리부채장수..^^

h:4383 c:5 v:622
2009-07-02 10:50
자루측범잠자리 (Burmagomphus collaris)

h:3342 c:2 v:622
2012-11-12 11:11
긴무늬왕잠자리

h:3358 c:2 v:623
2012-05-25 11:14
긴꼬리고추잠자리(Sympetrum cordulegaster)

h:4304 c:1 v:625
2010-10-21 10:20
Sympetrum depressiusculum(대륙고추좀잠자리)....

h:4416 c:5 v:627
2009-12-10 21:42
만주잔산잠자리

h:3519 c:3 v:627
2012-07-30 00:10
잘록허리왕잠자리

h:3729 c:6 v:627
2012-10-04 21:15
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  .. 25   [다음 10개]
      
Copyright 1999-2020 Zeroboard / skin by DQ