Odonata of Korea

                                                                       

멸종위기종   
기후변화지표종
  
적색목록
  


Home                잠자리의 개요     한국의 잠자리     Check List     수   채     게 시 판     Q & A     방 명 록     수서곤충     생태사진                   Odonatological  society of  Korea       


 

 


자원관에서 기존 꼬마잠자리를 재분류하여 한국꼬마잠자리
(Nannophya koreana Bae, sp. nov.)
한국꼬마잠자리 (신칭)

로 재 분류하였네요.

검토는 해봐야겠으나 좀 무리가 있지 않나 생각됩니다.
       
제목: 한국꼬마잠자리


사진가: * http://www.jasa.pe.kr

등록일: 2020-03-27 10:39
조회수: 219 / 추천수: 10


001.jpg (129.7 KB)
01_Nannophya.pdf (668.8 KB)  다운받은 횟수: 12  
1   2020-05-14 23:27:26
검토는 해봐야겠으나 좀 무리가 있지 않나 생각됩니다 x 2
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
     
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
황등색실잠자리

h:101 v:4
2020-08-11 17:53
이 시기에...

h:157 c:4 v:5
2020-05-20 21:47
한국꼬마잠자리

h:219 c:1 v:10
2020-03-27 10:39
방울실잠자리

h:157 v:23
2020-06-17 15:43
성공적인 여행이었다요

h:361 c:4 v:28
2019-11-01 21:58
노란잠자리..

h:324 c:1 v:29
2019-12-06 12:34
10월의 완연한 가을색이 짙네요.

h:386 c:4 v:34
2019-10-07 14:01
된장 비행샷

h:720 c:3 v:80
2019-07-27 10:05
꼬마잠자리...

h:639 c:2 v:102
2019-06-27 01:24
대모잠자리,Macromia angellina

h:821 c:3 v:117
2019-05-08 08:49
미지의 생물을 찾아서

h:901 c:5 v:132
2019-03-21 14:21
자연과 인간 [한국개미허리왕잠자리를 생각하며....

h:845 c:3 v:139
2019-03-13 15:53
두점배좀잠자리입니다.

h:1133 c:2 v:215
2018-12-19 19:17
노란배측범잠자리 반성숙&성숙

h:1223 c:3 v:247
2019-01-10 12:58
한라별왕잠자리...

h:1438 c:5 v:260
2018-11-05 21:17
등검은실잠자리의 사냥

h:1315 c:1 v:261
2018-11-28 11:55
개미허리왕잠자리

h:1693 c:1 v:320
2018-08-31 12:29
잠자리 탐사대

h:1917 c:2 v:365
2018-07-02 14:42
다시금 출사....^^

h:1653 c:1 v:373
2018-05-08 14:18
오늘은 또 어딜 가야...

h:1746 c:3 v:380
2018-05-05 01:41
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  .. 25   [다음 10개]
    
Copyright 1999-2020 Zeroboard / skin by DQ