Odonata of Korea

                                                                       

멸종위기종   
기후변화지표종
  
적색목록
  


Home                잠자리의 개요     한국의 잠자리     Check List     수   채     게 시 판     Q & A     방 명 록     수서곤충     생태사진                   Odonatological  society of  Korea       


 

 


1
2
3
가평산 개체입니다.
고려측범이 맞나요?또한 흑천에서도 꼬마측범이 1개체가 관찰되었습니다.
       
제목: 고려측범잠자리인가요?


사진가: * http://blog.naver.com/wingdragon3

등록일: 2015-05-29 21:13
조회수: 3248 / 추천수: 396


크기변환_IMG_7871.jpg (429.2 KB)
크기변환_%BB纻_-IMG_7780.jpg (504.3 KB)

More files(1)...
1   2015-06-01 08:59:44
어려운 문제예요.^^
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
     
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
2020년 추석

h:26 c:2 v:2
2020-09-29 14:46
이 시기에...

h:166 c:4 v:6
2020-05-20 21:47
황등색실잠자리

h:122 v:6
2020-08-11 17:53
한국꼬마잠자리

h:231 c:1 v:11
2020-03-27 10:39
방울실잠자리

h:173 v:25
2020-06-17 15:43
성공적인 여행이었다요

h:371 c:4 v:30
2019-11-01 21:58
노란잠자리..

h:331 c:1 v:30
2019-12-06 12:34
10월의 완연한 가을색이 짙네요.

h:398 c:4 v:36
2019-10-07 14:01
된장 비행샷

h:735 c:3 v:83
2019-07-27 10:05
꼬마잠자리...

h:650 c:2 v:104
2019-06-27 01:24
대모잠자리,Macromia angellina

h:833 c:3 v:119
2019-05-08 08:49
미지의 생물을 찾아서

h:919 c:5 v:136
2019-03-21 14:21
자연과 인간 [한국개미허리왕잠자리를 생각하며....

h:855 c:3 v:142
2019-03-13 15:53
두점배좀잠자리입니다.

h:1143 c:2 v:219
2018-12-19 19:17
노란배측범잠자리 반성숙&성숙

h:1233 c:3 v:250
2019-01-10 12:58
한라별왕잠자리...

h:1451 c:5 v:263
2018-11-05 21:17
등검은실잠자리의 사냥

h:1323 c:1 v:264
2018-11-28 11:55
개미허리왕잠자리

h:1707 c:1 v:323
2018-08-31 12:29
잠자리 탐사대

h:1932 c:2 v:367
2018-07-02 14:42
다시금 출사....^^

h:1663 c:1 v:375
2018-05-08 14:18
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  .. 25   [다음 10개]
    
Copyright 1999-2020 Zeroboard / skin by DQ