Odonata of Korea

                                                                       

멸종위기종   
기후변화지표종
  
적색목록
  


Home                잠자리의 개요     한국의 잠자리     Check List     수   채     게 시 판     Q & A     방 명 록     수서곤충     생태사진                   Odonatological  society of  Korea       


 

 


1
2
3
4
지난번 언저리도 그렇고 갓성숙했을때의 깨끗한 녀석들을 담아볼려고 하는데...
수컷 산잠자리는 아직 눈색이 덜 됐네요. 녀석은 완성숙되어야 진해지나 봅니다.
언저리는 갓성숙한 푸른색이 예쁜데(완성숙하면 청록색으로 약간 탁해지지요)...

음... 암컷 산잠자리는 핀이 아쉽지만, 관심종이 아니기에 그냥 패스~~~ ^^
       
제목: 산잠자리...


사진가:

등록일: 2018-06-07 10:54
조회수: 740 / 추천수: 119


DSC_8424_s.jpg (268.3 KB)
DSC_8443_s.jpg (285.3 KB)

More files(2)...
1   2018-06-07 17:05:18
산란 장면 까지 멋찌게 담았네~~~
이리 찍으려 애써본 적이 언제적인지 ~~~~~
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
     
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
등검은실잠자리의 사냥

h:98 c:1 v:15
2018-11-28 11:55
한라별왕잠자리...

h:258 c:4 v:36
2018-11-05 21:17
개미허리왕잠자리

h:508 c:1 v:98
2018-08-31 12:29
노란배측범잠자리,Asiagomphus coreanus

h:650 c:1 v:144
2018-07-22 22:33
잠자리 탐사대

h:619 c:1 v:124
2018-07-02 14:42
산잠자리...

h:740 c:1 v:119
2018-06-07 10:54
다시금 출사....^^

h:668 c:1 v:133
2018-05-08 14:18
오늘은 또 어딜 가야...

h:701 c:3 v:155
2018-05-05 01:41
어리부채장수잠자리(Gomphidia confluens Selys, 1878)

h:646 c:1 v:153
2018-03-29 17:15
한국산잠자리 목록의 수정-2016

h:680 c:1 v:166
2018-03-26 15:41
한국잠자리 그림 검색 도감

h:917 c:4 v:346
2018-02-23 12:58
한국개미허리왕잠자리(Boyeria jamjari Jung, 2011)

h:1212 c:1 v:168
2018-01-04 15:19
노란배측범잠자리

h:1774 c:2 v:267
2017-09-17 00:36
참북방잠자리

h:1558 c:5 v:260
2017-09-06 13:51
가을입니다.

h:1369 c:1 v:293
2017-09-01 17:23
[홍천] 측범잠자리

h:1452 c:2 v:277
2017-08-26 14:14
실잠자리

h:1487 v:296
2017-07-28 11:18
환경의 날 표창

h:1419 c:10 v:234
2017-06-07 16:07
언저리....

h:1656 c:5 v:258
2017-05-12 08:49
왕잠자리의 가동구

h:1993 v:295
2017-02-22 14:29
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  .. 24   [다음 10개]
    
Copyright 1999-2018 Zeroboard / skin by DQ