Odonata of Korea

                                                                       

멸종위기종   
기후변화지표종
  
적색목록
  


Home                잠자리의 개요     한국의 잠자리     Check List     수   채     게 시 판     Q & A     방 명 록     수서곤충     생태사진                   Odonatological  society of  Korea       


 

 


1
2
3
4
봄에 나올 녀석들은 다 나온듯 하네요. ^^
그외 밀, 물잠, 등도 보이네요. 빠른녀석들.....
       
제목: 다시금 출사....^^


사진가:

등록일: 2018-05-08 14:18
조회수: 604 / 추천수: 121


DSC_7963_s.jpg (351.9 KB)
DSC_7973_s.jpg (345.9 KB)

More files(2)...
1   2018-05-13 17:37:44

기시와 쇠측, 넉점 대모 등등은 사라지겠지
봄 잠자리는 부지런히 날품을 팔아야..
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
     
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
한라별왕잠자리...

h:170 c:4 v:26
2018-11-05 21:17
개미허리왕잠자리

h:439 c:1 v:90
2018-08-31 12:29
노란배측범잠자리,Asiagomphus coreanus

h:553 c:1 v:126
2018-07-22 22:33
잠자리 탐사대

h:541 c:1 v:111
2018-07-02 14:42
산잠자리...

h:660 c:1 v:109
2018-06-07 10:54
다시금 출사....^^

h:604 c:1 v:121
2018-05-08 14:18
오늘은 또 어딜 가야...

h:636 c:3 v:144
2018-05-05 01:41
어리부채장수잠자리(Gomphidia confluens Selys, 1878)

h:575 c:1 v:143
2018-03-29 17:15
한국산잠자리 목록의 수정-2016

h:593 c:1 v:152
2018-03-26 15:41
한국잠자리 그림 검색 도감

h:842 c:4 v:318
2018-02-23 12:58
한국개미허리왕잠자리(Boyeria jamjari Jung, 2011)

h:1042 c:1 v:159
2018-01-04 15:19
노란배측범잠자리

h:1709 c:2 v:262
2017-09-17 00:36
참북방잠자리

h:1513 c:5 v:253
2017-09-06 13:51
가을입니다.

h:1312 c:1 v:281
2017-09-01 17:23
[홍천] 측범잠자리

h:1391 c:2 v:266
2017-08-26 14:14
실잠자리

h:1431 v:286
2017-07-28 11:18
환경의 날 표창

h:1366 c:10 v:227
2017-06-07 16:07
언저리....

h:1604 c:5 v:250
2017-05-12 08:49
왕잠자리의 가동구

h:1933 v:287
2017-02-22 14:29
새해 복 많이 받으세요

h:1902 c:1 v:311
2017-01-02 11:20
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  .. 24   [다음 10개]
    
Copyright 1999-2018 Zeroboard / skin by DQ